Badanie lampą Wooda – jest to badanie lampą kwarcową emitującą długofalowe promieniowanie ultrafioletowe.
Stosowana do szybkiej diagnostyki grzybicy skóry nieowłosionej (Microsporum), ogniska grzybicze w świetle tej lampy w warunkach zacienienia silnie fluoryzują.
Emitowane promienie UV wywołują fluorescencję skóry. Diagnozę stawia się na podstawie barwy emitowanego w wyniku zjawiska fluorescencji światła.