Elektrokoagulacja –  jest zabiegiem polegającym na niszczeniu zmian skórnych przy użyciu prądu zmiennego o dużej częstotliwości. Istotą zabiegu jest ciepło powodujące termiczne uszkodzenie (ścięcie, koagulację) białek zlokalizowanych w tkance.
Do zabiegu używa się specjalnego aparatu zaopatrzonego w metalowe elektrody których rodzaj zależy nie tylko od wielkości i lokalizacji zmian, ale też od głębokości ich osadzenia w skórze – mogą to być nożyki, kulki, pętelki lub igły. Końcówki te podlegają sterylizacji po każdym użyciu.
Metodą tą usuwamy :  brodawki, torbiele, prosaki, włókniaki , rozszerzone naczynka i pajączki naczyniowe.